Esittely

Pitkä työkokemus vaikeasti vammautuneiden asiakkaiden mm. ammatillisen- ja toimintakykykuntoutuksen asiat.

Olen myös valmistunut sosiaalipedagogiikan yliopisto-opinnoista, sekä toimin myös mm. Kela-pätevänä sosiaalipedagogiikan eläinavusteisena (hevonen ja terapiakoira) -ammattilaisena. 

Teemaviikonloput, ratkaisukeskeinen terapia, yksilökuntoutus, tyhy-päivät, virkistyspäivät, vammaisryhmät, erityisryhmien ratsastus.

Tavoitteet

Sosiaalistuminen, vertaistoiminta, yhdessä tekeminen, vuorovaikutustilanteet.

Kela kuntoutuksen lisäksi, monet kaupungit/kunnat korvaavat sosiaalipedagogisen kuntoutuksen sekä matkakulut.

Ammatillinen sosiaalipedagoginen kuntoutus

Sosiaalipedagogiikan keskeisiä teemoja ovat täyspainoisen kansalaisuuden, yksilöiden ja yhteisöjen omaehtoisen toimintakyvyn ja tasapainoisen yhteiselämän vahvistumisen edellytysten ja keinojen tarkastelu kasvun ja kasvatuksen näkökulmasta. Sosiaalipedagogiikan toimintakenttää ovat myös yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, syrjimiseen ja syrjäytymiseen liittyvät haasteet, niiden ennaltaehkäiseminen ja lievittäminen.

Sosiaalipedagogisen toiminnan lähtökohtana on ihmisen vuorovaikutus sekä yhteisö, jossa toiminta tapahtuu. Sosiaalipedagogiikan teoriasta nousevat myös toiminnan kolme peruselementtiä: yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys.